Testamente

Vad händer efter döden? Det är kanske inte den vanligaste frågan man ställer sig, men det är värt att tänka på. Inte bara i den livsfilosofiska eller religiösa meningen, utan väldigt konkret; vad händer med dina nära och kära om du avlider? Kommer din egendom fördelas som du har tänkt dig? Det kan vara bra att tänka igenom vad du vill ska hända med dina tillgångar eller vem som behöver skydd om du skulle avlida. Det är många omständigheter som påverkar hur dina tillgångar fördelas när du avlider. Arvet kan ofta vara betydande ekonomiskt, och det kan bli stor skillnad beroende på om man följer lagen eller har skrivit ett eget testamente.

Om det inte finns något testamente så är det den allmänna arvsordningen som bestämmer vilka som ärver. Sambor ärver inte varandra, något som inte alla tänker på. Det ännu färre vet att man inte ärver varandra även om man är gift, om man inte har gemensamma barn. Det finns idag ofta särkullbarn, d v s barn som inte är gemensamma, i familjen och för dessa gäller också särskilda regler. Vi kan ge dig råd och hjälpa dig att upprätta ett testamente som uppfyller dina önskemål.

Vi rekommenderar dig att vända dig till en advokat istället för att själv försöka upprätta ett testamente eftersom det råder strikta formkrav för att testamentet ska vara giltigt och eftersom det kan skapa konflikter om testamentet är oklart.