Samboende

Att flytta ihop är ett stort steg och början på något nytt i livet, men kanske tänker man inte alltid på vilka konsekvenser det kan få. Har du flyttat in i någons lägenhet? Har ni köpt något tillsammans? Ska ni bygga om ett hus som din sambo har ärvt från sina föräldrar?

Få känner till vad som verkligen gäller, och detta kan innebära mycket stora ekonomiska förluster vid en separation eller om din sambo avlider. Kom gärna till oss så att vi kan förklara hur reglerna ser ut och hur det påverkar just dig! Många gånger är det särskilt viktigt att skriva testamente som samboende, eftersom man annars kan riskera att få flytta ifrån sitt hem om den andra personen avlider.

Om samboendet upphör är det bostaden och bohaget, införskaffat för gemensamt bruk och permanentboende, som ska delas. Normalt sett så delas detta lika oavsett vilka ekonomiska insatser man har gjort. Gör man inköp som man anser ska vara gemensam egendom så bör man skriva ett samboavtal som klargör hur ägandet ser ut och hur man vill att ägandet ska se ut om samboför­hållandet upphör. Vi kan ge råd och hjälpa till med att upprätta samboavtalet åt er.