Boutredning & arvskifte

När en anhörig går bort medför det givetvis en stor sorg. Sorgen blir inte lättare av att en bortgång ofta innebär att man måste lösa svåra juridiska eller ekonomiska frågor. Vi på Advokatbyrån Omnia har lång erfarenhet av att arbeta med boutredningar och arvskiften. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman, eller uppdrag som ombud i arvstvister. Vi har också stor erfarenhet av tvister avseende klander av testamente, kränkning av laglott, testamentstolkning och liknande.

Uppdrag som boutredningsman eller skiftesman betalas i regel av dödsboet. Om du behöver ett ombud i en rättstvist finns det oftast möjlighet till rättshjälp eller rättsskydd, om tvisten pågår i en domstol. Om konflikten börjar redan tidigare är det dock du själv som måste betala för vår hjälp.