Bodelning – vi kan hjälpa till att reda ut det hela

Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som vid skilsmässa. När det är svårt att enas om bodelning kan bodelningsförrättare tillsättas. Hos oss får du hjälp att skriva bodelningsavtal och genomföra en korrekt bodelning. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

Är du gift är huvudregeln att all er egendom är giftorättsgods, det vill säga egendom som ska delas vid en bodelning. Vid bodelningen kan vissa saker undantas innan giftorättsgodset ska delas upp mellan makarna. Giftorättsgodset delas lika mellan makarna efter en avräkning av skulderna. Bodelning under pågående äktenskap kan göras om man vill omfördela makarnas egendom.

Är du sambo är det gemensam permanentbostad och gemensamt bohag, införskaffad för gemensamt bruk, som ska delas vid en bodelning enligt sambolagen. Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Då delas bostaden och bohaget efter avräkning av skulder.

Omnia har lång erfarenhet av bodelning för såväl sambo-par, par under äktenskap och vid skilsmässa. Vi sköter processen med omsorg.

Kontakta oss idag!