Äktenskapsförord

Ett äktenskap ger upphov till många juridiska frågor. Dagen du gifter dig är en rolig och efterlängtad dag, men det är också då principen ”allt mitt är ditt” kommer in. Vill man hålla någonting utanför äktenskapet, kanske en släktgård eller ett arv, kan detta enkelt regleras genom ett äktenskapsförord. Fundera igenom hur din ekonomiska situation ser ut, och ta gärna en timmes rådgivning för att på ett enkelt och överskådligt sätt få reda på vilka regler som gäller! Vi möter dessvärre alltför många som inte har tänkt till före, utan som kommer till oss först vid en skilsmässa och då upptäcker att de gör stora ekonomiska förluster för att de inte har haft koll på läget.

Om man har tänkt igenom sin situation och diskuterat den med en jurist och med sin partner är risken mindre att det uppstår problem vid en skilsmässa. Om ni bara talar om hur ni vill ha det så hjälper vi till att upprätta äktenskapsförordet åt er.