Vår verksamhetsinriktning

Advokatbyrån Omnia är en allmänpraktiserande byrå som bland annat utför juridisk rådgivning i Stockholm. Utöver det gavel
tar vi exempelvis emot följande:

Genom vårt samarbete med advokat Johan Linder på Hamilton Advokatbyrå tar vi även emot uppdrag inom affärsjuridik, konkursrätt och arbetsrätt.

Behöver du hjälp med något av ovanstående problem är du välkommen att kontakta oss på info@advokatomnia.se