Pia Björstrand

Pia Björstrand, AdvokatPia Björstrand, advokat

Telefon: 08-550 300 62
Fax: 08-554 407 10
E-post: pia@advokatomnia.se

Språk: Svenska, engelska

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2007.

Pia är en mycket erfaren advokat. Hon avlade sin juris kandidatexamen vid Uppsala universitet år 2001. Hon har även studerat juridik vid Edinburgh University i Skottland. Pia började arbeta som biträdande jurist vid Advokatfirman Ann Sofi Thelin AB under våren 2004. Tidigare har hon arbetat vid Länsrätten i Stockholms län och Norrtälje tingsrätt samt på Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. Pia Björstrand är specialiserad på bodelningar och boutredningar samt uppdrag som god man enligt samäganderättslagen. Hon har också stor erfarenhet av att stötta utsatta kvinnor och barn i uppdrag som målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt att arbeta som försvarare.

Verksamhetsområden: försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag, brottmål, familjerätt, boutredningar, bodelningar, förvaltarskapsärenden, särskild företrädare för barn, god man enligt samäganderättslagen, rådgivningar, fastighetsrätt, underhållsbidrag, LVU, LVM, LPT, personskadeärenden och viss affärsjuridik.