Ninmar Poli

Ninmar Poli, AdvokatNinmar Poli, advokat
Telefon: 08-550 300 62
Fax: 08-554 407 10
E-post: ninmar@advokatomnia.se

Språk: Svenska, engelska och assyriska.

Ninmar har avlagt juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid universitetet i Utrecht samt varit utbytesstudent vid California State University Northridge i USA. Han har dessutom fördjupade studier inom immaterialrätt och har studerat på Master Programme in European Intellectual Property Law vid Stockholms universitet.

Ninmar har därefter arbetat som jurist på PRV och har även under åren 2010-2012 fullgjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Verksamhetsområden: målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV) samt migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.) samt rådgivning avseende bodelningsärenden, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Ninmar har varit anställd på advokatbyrån sedan januari 2012.