Maria Granat-Hamberg

Maria Granat-Hamberg, advokatmaria-granat-hamberg

Telefon: 08-550 300 62
Fax: 08-554 407 10
E-post: maria@advokatomnia.se

Maria avlade sin jurist kandidatexamen vid Uppsala universitet år 2015. Hon har fördjupade kunskaper inom ekonomisk familjerätt och barnrätt.

Maria praktiserade hos Advokat Gunilla Olsson år 2015 och har efter avlagd examen arbetat på Familjens Jurist i Eskilstuna.

Verksamhetsområden
Boutredningsman, bodelningsförrättare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, god man för Kammarkollegiet, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål, (LVU, LVM och LPT) migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.) samt rådgivning avseende bodelning, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal m.m.

Maria har varit anställd på advokatbyrån sedan augusti 2016.