Katja Jofred

Katja Jönsson, Jur.kand.Katja Jofred, advokat
Telefon: 08-550 300 62
Fax: 08-554 407 10
E-post: katja@advokatomnia.se

Katja avlade sin juris kandidatexamen vid Stockholms universitet år 2011. Hon har fördjupade kunskaper inom ekonomisk familjerätt och skatterätt.

Katja praktiserade vid Advokatbyrån Omnia år 2010 och har efter avlagd examen arbetat på Swedbank och på Familjens Jurist i Stockholm. Hon har sedan tidigare även flerårig
erfarenhet inom förvaltningsrätt.

Verksamhetsområden
Boutredningsman, bodelningsförrättare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, god man för Kammarkollegiet, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål, (LVU, LVM och LPT) migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.) samt rådgivning avseende bodelning, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal m.m.

Katja har varit anställd på advokatbyrån sedan maj 2015.