Heli Lundström

Heli Lundström, AdvokatHeli Lundström, advokat
Telefon: 08-550 300 62
Fax: 08-554 407 10
E-post: heli@advokatomnia.se

Språk: Svenska och finska

Heli Lundström avlade sin juris kandidatexamen vid Stockholms universitet år 2006 och började därefter arbeta som biträdande jurist på Advokatfirman Ann Sofi Thelin AB. På Advokatbyrån Omnia AB har Heli Lundström arbetat sedan 2009, med uppehåll för notarietjänstgöring 2010/2011 vid Eskilstuna tingsrätt.

Verksamhetsområden
Brottmål: försvar, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn.
Familjemål och ärenden: vårdnad, umgänge med barn och underhållsbidrag, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal, rådgivningar angående äktenskapsskillnad och bodelning, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål.
Övriga mål och ärenden: Rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap.