Medarbetare

Pia Björstrand

Advokat

Pia Björstrand

08-550 300 62
pia@advokatomnia.se
Presentation

Ninmar Poli

Advokat

Ninmar Poli

08-550 300 62
ninmar@advokatomnia.se
Presentation

Ulla Kallio Sandnes

Sekreterare

Ulla Kallio Sandnes

Sekreterare

Pia Björstrand

Språk: Svenska och engelska.

Pia har avlagt juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Hon har även studerat juridik vid universitetet i Edinburgh. 

Efter studietiden arbetade Pia som notarie på Länsrätten i Stockholm. Hon har därefter arbetat som tingsrättsnotarie på Norrtälje tingsrätt. År 2004 började Pia som biträdande jurist på Advokatfirman Ann Sofi Thelin. År 2007 blev hon advokat och tog därefter över verksamheten år 2009, varvid firman bytte namn till Advokatbyrån Omnia.

Verksamhetsområden: Pia har mycket erfarenhet av ekonomisk familjerätt som boutredningsman, bodelningsförrättare, skiftesman och ombud i olika arvstvister. Hon har också stor erfarenhet av brottmål och arbetar såväl som offentlig försvarare som med målsägandebiträdesuppdrag och särskild företrädare för barn.

 

Pia tar även uppdrag som god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV) samt migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.),  bodelningsärenden, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Ninmar Poli

Språk: Svenska, engelska och assyriska.

Ninmar har avlagt juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid universitetet i Utrecht samt varit utbytesstudent vid California State University Northridge i USA. Han har dessutom fördjupade studier inom immaterialrätt och har studerat på Master Programme in European Intellectual Property Law vid Stockholms universitet. 

Ninmar har därefter arbetat som jurist på PRV och har även under åren 2010-2012 fullgjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Verksamhetsområden: Offentlig försvarare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV) samt migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.) samt rådgivning avseende bodelningsärenden, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Ninmar har arbetat som biträdande jurist på Advokatbyrån Omnia sedan januari 2012 och blev advokat år 2014. Han har sedan dess framför allt arbetat med brottmål. Han har varit med som offentlig försvarare i ett antal stora och uppmärksammade mål.