Medarbetare

Läs mer om Pia Björstrand, Advokat

Pia Björstrand, Advokat

Telefon: 08-550 300 62
E-post: pia@advokatomnia.se

Verksamhetsområden: Försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag, brottmål, familjerätt, bodelningar, förvaltarskapsärenden m.m. Läs mer

Läs mer om Heli Lundström, Advokat

Heli Lundström, Advokat

Telefon: 08-550 300 62
E-post: heli@advokatomnia.se

Verksamhetsområden: Försvar, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, vårdnad, umgänge med barn och underhållsbidrag m.m. Läs mer

Läs mer om Ninmar Poli, Advokat

Ninmar Poli, Advokat

Telefon: 08-550 300 62
E-post: ninmar@advokatomnia.se 

Verksamhetsområden: Försvar, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål m.m. Läs mer
Läs mer om Katja Jofred, Jur.kand.

Katja Jofred, Advokat

Telefon: 08-550 300 62
E-post: katja@advokatomnia.se


Verksamhetsområden:
Boutredningsman, bodelningsförrättare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål m.m. Läs mer
Läs mer om Maria Granat-Hamberg, Jur.kand.

Maria Granat-Hamberg, Advokat

Telefon: 08-550 300 62
E-post: maria@advokatomnia.se


Verksamhetsområden:
Boutredningsman, bodelningsförrättare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål m.m. Läs mer