Samarbete med Huddingeadvokaterna

I och med att ett samarbete har inletts med Huddingeadvokaterna, har vårat Stockholmskontor flyttat till nya lokaler i Huddinge.